Drobečková navigace

Úvodní stránka > CzechPOINT

CzechPOINT

 Základní informace:                                                                                                                                  Czech POINT,  neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat ověřené výstupy:
- z Katastru nemovitostí
- z Rejstříku trestů
- z Obchodního a Živnostenského rejstříku
- z Insolvenčního rejstříku
- z bodového hodnocení osoby Centrálního registru řidičů
- ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z informačního systému o veřejných zakázkách (dodavatelé zapsaní v seznamu Ministerstva pro místní rozvoj)
- učinit podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
- učinit podání do registru živnostenského podnikání pro fyzickou a právnickou osobu
- učinit podání o zřízení  Datové schránky, žádosti nového hesla a přístupu jiné osoby do DS a další.
- učinit Autorizované konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a z elektronické do listinné podoby

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):                                                                   O výpis rejstříku trestů a výpis z bodového hodnocení osoby  Centrálního registru řidičů může zažádat pouze žadatel sám nebo jím určený zmocněnec. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají např. trvalé bydliště v české republice.
O výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku, Podání do registru živnostenského podnikání (dle §72 Živnostenského zákona) může učinit  pouze osoba, které se to týká.  
Zažádání o zřízení datové schránky může učinit pouze osoba, které se to týká nebo osoba pověřená.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:                                                                Při žádosti o výpis z Katastru nemovitostí nutno sdělit zda je požadován částečný nebo úplný :
- katastrální území, číslo listu vlastnictví (vyhledání dle listu vlastnictví)
- katastrální území, číslo parcely  (celé), příp. druh parcely (vyhledávání dle seznamu nemovitostí)
- katastrální území, část obce, číslo popisné budovy (vyhledávání dle listu vlastnictví)
- katastrální území, část obce, číslo popisné budovy (vyhledávání dle seznamu budov)
- katastrální území, část obce, číslo popisné budovy, jednotky  (č. bytu, garáže), (vyhledávání dle seznamu jednotek)

Při žádosti o výpis z Obchodního rejstříku nutno sdělit:
    - IČ a zda je požadován úplný nebo platný výpis

Při žádosti o výpis ze Živnostenského rejstříku je nutno sdělit:
    - IČ

Při žádosti o výpis z Rejstříku trestů je nutno:
   - platný doklad k prokázání totožnosti (OP, CP)
   - přijít osobně a mít přiděleno rodné číslo
   - žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží   zákazníkovi k podpisu
   - pokud žádá zmocněnec, musí mít úředně ověřenou plnou moc

Při žádosti o výpis z Centrálního registru řidičů:        
     - musí mít platný doklad k prokázání totožnosti (OP,CP)
     - doporučeným dokladem je řidičský průkaz
     - pokud žádá zmocněnec musí mít úředně ověřenou plnou moc

Při žádosti o výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů:
         - IČ hledaného podnikatelského subjektu zapsaného v seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Při žádosti o podání podle Živnostenského zákona:
       - musí mít platný doklad k prokázání totožnosti
       - vyplněný jednotný registrační formulář v listinné podobě nebo číslo tiketu, které  mu bylo přiděleno po odeslání formuláře
         v elektronické podobě na webu Hospodářské komory ČR
       - požadované přílohy v originále nebo ověřené kopii (např. výuční list, doklad o rekvalifikaci apod..)

Při žádosti o výpis ze systému MA ISOH :
        -  IČ organizace
        - platný doklad k prokázání totožnosti
        - plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH v případě, že nežádá statutární orgán osobně
         - email a tel. kontaktní osoby

Při žádosti o výpis z Insolvenčního rejstříku:
       - IČ organizace (hledání příslušné organizace)
       - osobní údaje (hledání konkrétní osoby) - jméno a příjmení (povinné údaje), datum narození, popř. RČ (nepovinné údaje)

Při žádosti o zřízení datové schránky:
        - platný doklad totožnosti.
        - žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu
        - datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Při žádosti autorizované konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby:
        - zákazník přenese listinu, kterou chce konvertovat
       
Při žádosti autorizované konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby :
        - elektron. dokument, který chce zákazník konvertovat , je možné přinést buď na CD/DVD nebo poslat z datové schránky   zákazníka do Úschovny  (datového úložiště). V tomto případě sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:                                                                                         Správní poplatky se platí v hotovosti na místě vyřízení
výpis z Katastru nemovitostí - první stránka/100,- Kč, každá další stránka/50,- Kč
výpis z Obchodního rejstříku - první stránka/100,- Kč, každá další stránka/50,- Kč
výpis z Živnostenského rejstříku - první stránka/100,- Kč, každá další stránka/50,- Kč
výpis z Rejstříku trestů - 100,- Kč
výpis z Centr. registru řidičů - první stránka/100,- Kč, každá další stránka/50,- Kč
výpis z Insolvenčního rejstříku - první stránka/100,- Kč, každá další stránka/50,- Kč
výpis ze Seznamu kv. dodavatelů- první stránka/100,- Kč, každá další stránka/50,- Kč
výpis ze systému MA ISOH - první stránka/100,- Kč, každá další stránka/50,- Kč
opětovné zažádání zaslání nového hesla k datovým schránkám - 200,- Kč kdy aplikace sama vyhodnotí, zda se má vybrat
elektronická konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby - každá stránka/30,- Kč
elektronická konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby - každá stránka/30,- Kč

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

19. 8. Ludvík

Zítra: Bernard

Akce v regionu

Divadlo, pro děti, sport, výstava a další akce

Aktuality

Návštěvnost stránek

143471