Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > CzechPOINT

CzechPOINT

Základní informace:

Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat ověřené výstupy:

 • z Katastru nemovitostí
 • z Rejstříku trestů
 • z Obchodního a Živnostenského rejstříku
 • z Insolvenčního rejstříku
 • z bodového hodnocení osoby Centrálního registru řidičů
 • ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z informačního systému o veřejných zakázkách (dodavatelé zapsaní v seznamu Ministerstva pro místní rozvoj)
 • učinit podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • učinit podání do registru živnostenského podnikání pro fyzickou a právnickou osobu
 • učinit podání o zřízení  Datové schránky, žádosti nového hesla a přístupu jiné osoby do DS a další.
 • učinit Autorizované konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a z elektronické do listinné podoby

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

O výpis rejstříku trestů a výpis z bodového hodnocení osoby  Centrálního registru řidičů může zažádat pouze žadatel sám nebo jím určený zmocněnec. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají např. trvalé bydliště v české republice.
O výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku, Podání do registru živnostenského podnikání (dle §72 Živnostenského zákona) může učinit  pouze osoba, které se to týká.  
Zažádání o zřízení datové schránky může učinit pouze osoba, které se to týká nebo osoba pověřená.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Při žádosti o výpis z Katastru nemovitostí nutno sdělit zda je požadován částečný nebo úplný:

 • katastrální území, číslo listu vlastnictví (vyhledání dle listu vlastnictví)
 • katastrální území, číslo parcely  (celé), příp. druh parcely (vyhledávání dle seznamu nemovitostí)
 • katastrální území, část obce, číslo popisné budovy (vyhledávání dle listu vlastnictví)
 • katastrální území, část obce, číslo popisné budovy (vyhledávání dle seznamu budov)
 • katastrální území, část obce, číslo popisné budovy, jednotky  (č. bytu, garáže), (vyhledávání dle seznamu jednotek)

Při žádosti o výpis z Obchodního rejstříku nutno sdělit:

 • IČ a zda je požadován úplný nebo platný výpis

Při žádosti o výpis ze Živnostenského rejstříku je nutno sdělit:

Při žádosti o výpis z Rejstříku trestů je nutno:

 • platný doklad k prokázání totožnosti (OP, CP)
 • přijít osobně a mít přiděleno rodné číslo
 • žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží   zákazníkovi k podpisu
 • pokud žádá zmocněnec, musí mít úředně ověřenou plnou moc

Při žádosti o výpis z Centrálního registru řidičů:        

 • musí mít platný doklad k prokázání totožnosti (OP,CP)
 • doporučeným dokladem je řidičský průkaz
 • pokud žádá zmocněnec musí mít úředně ověřenou plnou moc

Při žádosti o výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů:

 • IČ hledaného podnikatelského subjektu zapsaného v seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Při žádosti o podání podle Živnostenského zákona:
 • musí mít platný doklad k prokázání totožnosti
 • vyplněný jednotný registrační formulář v listinné podobě nebo číslo tiketu, které  mu bylo přiděleno po odeslání formuláře
 • v elektronické podobě na webu Hospodářské komory ČR
 • požadované přílohy v originále nebo ověřené kopii (např. výuční list, doklad o rekvalifikaci apod..)

Při žádosti o výpis ze systému MA ISOH :

 • IČ organizace
 • platný doklad k prokázání totožnosti
 • plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH v případě, že nežádá statutární orgán osobně
 • email a tel. kontaktní osoby

Při žádosti o výpis z Insolvenčního rejstříku:

 • IČ organizace (hledání příslušné organizace)
 • osobní údaje (hledání konkrétní osoby) - jméno a příjmení (povinné údaje), datum narození, popř. RČ (nepovinné údaje)

Při žádosti o zřízení datové schránky:

 • platný doklad totožnosti.
 • žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu
 • datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.
 • Při žádosti autorizované konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby:
 • zákazník přenese listinu, kterou chce konvertovat       

Při žádosti autorizované konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby :

 • elektron. dokument, který chce zákazník konvertovat , je možné přinést buď na CD/DVD nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky se platí v hotovosti na místě vyřízení

 • výpis z Katastru nemovitostí - první stránka/100,- Kč, každá další stránka/50,- Kč
 • výpis z Obchodního rejstříku - první stránka/100,- Kč, každá další stránka/50,- Kč
 • výpis z Živnostenského rejstříku - první stránka/100,- Kč, každá další stránka/50,- Kč
 • výpis z Rejstříku trestů - 100,- Kč
 • výpis z Centr. registru řidičů - první stránka/100,- Kč, každá další stránka/50,- Kč
 • výpis z Insolvenčního rejstříku - první stránka/100,- Kč, každá další stránka/50,- Kč
 • výpis ze Seznamu kv. dodavatelů- první stránka/100,- Kč, každá další stránka/50,- Kč
 • výpis ze systému MA ISOH - první stránka/100,- Kč, každá další stránka/50,- Kč
 • opětovné zažádání zaslání nového hesla k datovým schránkám - 200,- Kč kdy aplikace sama vyhodnotí, zda se má vybrat
 • elektronická konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby - každá stránka/30,- Kč
 • elektronická konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby - každá stránka/30,- Kč