Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Kultura a spolky > Hasičský sbor

Hasičský sbor

Vznik a vývoj hasičského sboru v Radimovicích u Želče

K založení hasičského sboru došlo v červnu 1893. K jeho vzniku daly podnět požáry, které byly v obci v letech 1871, 1877 a v roce 1884. Proto také zde obec zakoupila malou přenosnou stříkačku, která se v případě potřeby musela nakládat na vůz, což bylo příliš zdlouhavé a namáhavé. Při vzniku hasičského sboru zakoupila obec pojízdnou ruční stříkačku. Tato však nevyhovovala a proto byla v roce 1894 vyměněna za jinou, která v té době sála 700 zlatých.

Zakládajícími členy byli pánové:

  • Kabeš František
  • Punčochář Josef
  • Černý Václav
  • Veselý Alois
  • a paní Machoňová Božena

Po založení sboru se přihlásili další a tak se hasičský sbor rozrostl na 23 činných a 10 přispívajících členů. Stříkačka, než byla v roce 1896 postavena obcí hasičská zbrojnice, byla umístěna u zdejších hospodářů. V době založení hasičského sboru měla obec Radimovice u Želče 44 popisných čísel.

V roce  1933 při příležitosti čtyřicetiletého trvání hasičského sboru, konal se v Radimovicích okrskový sjezd hasičstva na Říhově zahradě. Tohoto sjezdu se zúčastnilo dvanáct hasičských sborů s počtem 140 hasičů. Teprve v roce 1938 byla zakoupena nová motorová stříkačka DS 12 od firmy Smekal, která sloužila hasičskému sboru do roku 1986. V roce 1939 v červenci se konal v Radimovicích další okrskový sjezd, kterého se zúčastnilo osm sborů s počtem 105 hasičů. Podle požárního deníku, který byl založen v roce 1894 a veden do roku 1934 zasahoval hasičský sbor u 45 požárů nejen v obci, ale i v celém okolí.

Členové hasičského sboru byli též členy divadelního spolku ,,TYL“, který v obci působil od roku 1920, kdy obecní zastupitelstvo se rozhodlo přispět na zakoupení kulis, a tím podpořilo založení souboru. V té době to byly hasičský sbor a divadelní soubor, které v obci zajišťovaly kulturní a společenskou činnost.

Z let 1940 až 1961 se nezachovaly žádné písemnosti o činnosti hasičského sboru. V roce 1961 a 1962 se konala v Radimovicích okrsková soutěž hasičských sborů – okrsek Větrovy a v roce 1962 se zde konala soutěž okresní. Další okrsková soutěž se uskutečnila až v roce 1982 a opakuje se pravidelně po pěti letech. Okrsek tvoří hasičský sbory z Dražiček, Libějic, Lomu, Slap a z Radimovic.

V roce 1965 byla v obci postavena nová hasičská zbrojnice.Od roku 1976 se každoročně pořádá v Radimovicích společný hasičský ples za spoluúčasti hasičských sborů z Lomu, Slap, Libějic a od roku 1982 též Dražiček.V roce 1965 byl adaptován dům čp. 40, kde vznikla hasičská zbrojnice, úřadovna národního výboru a knihovna.

Sbor dobrovolných hasičů Radimovice u Želče 5. 5. 1929 Sbor dobrovolných hasičů Radimovice u Želče -  motorová stříkačka DS 12 od firmy Smekal r.1939 Sbor dobrovolných hasičů Radimovice u Želče r. 1988 Sbor dobrovolných hasičů Radimovice u Želče r. 2003 Sbor dobrovolných hasičů Radimovice u Želče r. 2007 Sbor dobrovolných hasičů Radimovice u Želče r. 2010