Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod >

Mateřská škola

        www stránky MŠ

Mateřská škola MŠ - hřiště MŠ - učebna
Informace:

Mateřská škola je příspěvkovou organizací obce Radimovice u Želče

adresa:

Radimovice u Želče čp.5  
390 02 Tábor

IČO: 75000164
tel: 381 278 699

vedení:  Marcela Mládková - ředitelka MŠ
zaměstnanci:  
Jana Škodová - učitelka
Jiřina Lutovská - kuchařka

Historie:

Provoz mateřské školy byl zahájen 1.srpna 1978. Majitelem i provozovatelem bylo Jednotné zemědělské družstvo „Nový život“ ve Slapech u Tábora.Do mateřské školy docházelo kolem 50 dětí ze všech přilehlých obcí – Slapy, Libějice, Lom, Dražičky. Byly zde zřízeny 2 třídy pro děti od 3-5 let a od 5-6 let. Od založení školy, až do roku 2000, byla ředitelkou paní Pavla Chromcová ( Kočová). Od 1.9.1990 se provozovatelem školy stala Obec Radimovice u Želče a od roku 2006 i jejím majitelem.

Současnost:

Mateřská škola od roku 2003 funguje jako samostatný právní subjekt. Je to jednotřídní mateřská škola, do které dochází děti zpravidla od 3 do 6 let.Navštěvují ji děti nejen z Radimovic u Želče,ale i z Lomu, Větrov, Tábora a dalších obcí. Kapacita školy je nyní 25 dětí. Od října roku 2000 je ředitelkou školy paní Marcela Mládková .Společně s  paní učitelkou Janou Škodovou vytvářejí dětem klidné a příjemné prostředí a paní kuchařka Jiřina Lutovská se stará o chutnou a čerstvou stravu.Výchovně vzdělávací práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, na jehož principech má mateřská škola vypracovaný svůj vlastní vzdělávací program pod názvem „Objevujeme svět“. Cílem práce mateřské školy je rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, osvojení si hodnot na nichž je založena naše společnost a získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Co pro děti nabízíme:

 • jsme jednotřídní škola rodinného typu
 • máme vlastní kuchyni s domácí stravou
 • nacházíme se v klidném a příjemném místě obklopeném krásnou přírodou, což nám nabízí možnost rozmanitých vycházek do blízkého okolí
 • školní zahrada je vybavená novými moderními průlezkami
 • vnitřní prostory jsou vybaveny novým nábytkem( stolečky,židličky lehátka)
 • umývárna pro děti je nově zrekonstruována

Doprovodné  programy pro předškoláky:

 • výukové programy Ekolog. centra v Táboře
 • výuka angličtiny
 • Zdravé pískání na zobcovou flétnu
 • plavecký kurz
 • návštěva základní školy

Akce školy: