Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Publicita

Publicita

 

     

  • ROK 2023

    logo.png

       Projekt podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje

       Rekonstrukce veřejného osvětlení

       Cílem této akce byla výměna starých výbojkových a zářivkových světel veřejného osvětlení za nová moderní a úsporná ledková světla. Tato výměna  přispěje jak k úspoře elektrické energie, tak i ke  snížení světelného smogu v obci. Akci prováděl pan Zdeněk Pikhart, který zvítězil ve výběrovém řízení s cenou 648 166,75 Kč. Akce byla podpořena dotací z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje částkou 300 000 Kč.

 

 

  • ROK 2022 - 2024

    Dotační program na podporu narozených dětí v Jihočeském kraji

                                           logo-jck.png

                                                      Příspěvek obcím na podporu narozených dětí s trvalým bydlištěm

                                                                             na území Jihočeského kraje je realizován za podpory

                                                                                          dotačního programu Jihočeského kraje.

 

 

  • ROK 2022

        logo.png

 

   Projekt podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje

   Obnova dětského hřiště

    V rámci této investiční akce byly odstraněny staré nevyhovující herní prvky na dětském hřišti a nahrazeny novými, moderními prvky s delší životností včetně dopadové plochy. Akce probíhala 1.9.2022 - 31.10.2022, vysoutěžila a prováděla ji firma Onyx wood s.r.o. z Prachatic. Celkové náklady akce činily 845.456 Kč. Akce byla podpořena dotací Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova částkou  271.000 Kč. 

 

 

        Obec_Radimovice_u_Želče_-_Sběrná_místa_a_kontejnery_FS.jpg 

 

V rámci tohoto projektu dojde k pořízení sběrných nádob na separovaný odpad, k vybudování nových a k 

rekonstrukci stávajících sběrných míst na odpady v naší obci. Cílem tohoto projektu je zlepšení systému

pro oddělený sběr komunálního odpadu, celkové zkvalitnění odpadového hospodářství v obci a motivace

jak občanů obce, tak chatařů a chalupářů k vylepšení třídění komunálního odpadu v obci.

         

    

 

 

 

 

 

 

  •   ROK 2021

   logo_jck_150px.png

   Projekt podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje

  Oprava komunikace na pozemku 848/3

    Tato neinvestiční akce probíhala od 13.09.2021 do 29.10.2021. Zhotovitelem akce byl Zdeněk Hejný, zemní práce, služby, autodoprava,                                     se sídlem Radimovice u Želče 57. Celkové náklady akce činily 254.000,- Kč. Akce byla podpořena dotací Jihočeského kraje z Programu obnovy                         venkova a to ve výši 150.000,- Kč.

 

  • ROK 2020  

            

  Projekt podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje

 Vodovod a kanalizace k lokalitám 4b a 5b v obci Radimovice u Želče

     Tato investiční akce byla zahájena 1.6.2020 a ukončena 25.7.2020. Tuto veřejnou zakázku malého rozsahu vysoutěžila a prováděla firma KAVAS W s.r.o. se sídlen Slapy 106. Celkové náklady akce byly 921.127,- Kč ( kanalizace - 624.564,50 Kč a vodovod - 296.562,50 Kč). Akce byla podpořena dotací Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova a to ve výši 288.000,- Kč.