Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Kultura a spolky > Vyhlídková místa > U kapličky

Vyhlídka U kapličky

 Vyhlídka U kapličky Vyhlídka U kapličky Vyhlídka U kapličky

Pohled od kapličky

Pohled od kapličky Pohled od kapličky

Některé z obcí a míst, které jsou vidět z této vyhlídky:

 1. Tábor – PZ z r.1268, NV 437 m, O – 21958, D – 2205. Na místě Tábora stávala osada Hradiště, založena v 2.pol. 13.stol. Po vypálení Hradiště r. 1277 bylo panské sídlo obnoveno až ve 14.stol. založením hradu nad Lužnicí. Sem byl r.1420 přiveden husitský lid ze spáleného Sezimova Ústí a došlo k založení husitské obce, nazvané biblickým Tábor. Tábor byl střediskem husitského revolučního hnutí.
 2. Košín – PZ z r.1379, NV 460 m,O – 97, D – 34. Ves Košinova. Do roku 1802 se tu dolovalo stříbro.
 3. Náchod – PZ z r.1379, NV 460 m, O – 228, D – 54. Původně Záchod od slova zajíti, zacházka. Pak polepšeno na Náchod.
 4. Chotoviny – PZ z r.1266, NV 555 m, O – 473, D – 116. Gotický kostel ze 14.stol., zámek z let 1770 – 1780.
 5. Červené Záhoří – PZ z r.1432, NV 526 m, O – 370, D – 88.Pojmenováno podle polohy za horou.
 6. Polánka – PZ z r.1382, NV 497 m, O – 62, D – 16.Polánka znamenala náhorní paseku, louku nebo pole.
 7. Čekanice – PZ z r.1307,NV 456 m, O – 779, D – 189.Ves lidí Čakanových /Čekanových/. Spojováno též se slovem čekati.
 8. Beranova Lhota – PZ z r.1407, NV 477 m, O – 71, D – 12. Beran bylo jednoz příjmení místních hospodářů.
 9. Broučkova Lhota – PZ z r.1470, NV 488 m, O – 49, D – 16.Nejdříve Lhavá Lhota, pak Lhotka, malá Lhota a konečně Drmolova a Broučkova – z příjmení tamních sedláků.
 10. Ratibořice – PZ z r.1369, NV 500 m, O -130, D – 33. Ze jména Ratiboř.Hornická obec. Gotický kostel z 2.pol. 14.stol.
 11. Ratibořské Hory – PZ z r.1527, NV 418 m, O – 412, D – 106. Po r.1526 se tu dolovalo stříbro.Pojmenovány podle Ratibořic.
 12. Dub – PZ z r.1390, NV 566 m, O – 133, D – 35. Podle významného dubu, u kterého byla založena. Zbytky tvrze /kolem r.1400/.
 13. Měšice – PZ z r.1370, NV 498, O – 1575, D – 348. Ves lidí Měchových. Kaple na vrchu sv.Anna z r.1782.
 14. Dobronice u Chýnova – PZ z r.1366, NV 488 m, O – 236, D – 52. Ves lidí Dobroňových.
 15. Dolní Hořice – PZ z r.1403, NV 554 m, O – 217, D – 50. Hořice staročesky malá hora, hůrka, horka.
 16. Kloužovice – PZ z r.1318, NV 468 m, O – 220, D – 56. Ves lidí Kloužových. Vzniklo počeštěním jména Klaus, Nikolaus.
 17. Kladruby – PZ z r.1250. NV 544 m, O – 44, D – 16. Ves lidí, kteří rubali klády, kladrubců – dřevorubců.
 18. Chýnov – PZ z r.981, NV 488 m, O – 1433, D – 283. Odvozeno od jména Chýn, Chýna /staročesky chýna je faleš, podvod/. Původně knížecí a správní hrad, založen asi na rozhraní 9. a 10. stol. Slavníkovci. Poprvé je doložen v Kosmově kronice r.981. Do r.1268 Chýnov střediskem rozsáhlého kraje. R.1827 se zde narodil sochař Fr.Bílek. Nedaleko vápencové jeskyně.
 19. Záhostice – PZ z r.1379, Nv 476 m, O – 106, D – 31.
 20. Lažany – PZ z r.1250, NV 491 m, O – 87, D – 23. Ves lidí usedlých na lázu /pozemek, pole/ nebo přišlých z Lázu.
 21. Nová Ves u Chýnova – PZ z r.1379, NV 425 m, O – 236, D – 66.
 22. Hroby – PZ z r.1358, NV 488 m, O – 52, D – 16. Pravděpodobně pohřebiště.Gotický kostel ze 14.století.
 23. Kozmice – PZ z r.1365,NV 535 m, O – 201, D – 46. Ves lidí Kozmových /od církevního jména Kosmas/.
 24. Bítov – PZ z r.1379, NV 493 m, O – 54, D – 20. Od jména Vít. V se změnilo na B.
 25. Sezimovo Ústí – PZ z r.1262, NV 399 m, O – 8022, D – 700. Osada nad ústím potoka, proto Ústí. Podle rodu Sezenu přívlastek Sezimovo. R.1420 město zpustošeno, obyvatelé odešli na Tábor. V 1etech 1828 – 1830 založena nová vesnice Starý Tábor. Po 1.světové válce se obec vrátila ke jménu Sezimovo Ústí. Nedaleko Kozí hrádek – místo pobytu Jana Husa. Od konce 30. let 20.stol. vzniká průmyslová část obce.Od 70.let vzniká část Tábora sídliště Nad Lužnicí.
 26. Radenín – PZ z r.1300, NV 503 m, O – 262, D – 77. Původně Radonín. Ve 14.stol. se tu narodil kronikář Přibík Pulkava z Radenína. Zámek z konce 16.stol.
 27. Chrbonín – PZ z r.1379, NV 588 m, O – 182, D – 45. Vzniklo ze jména Chrboňa nebo ze staročeského chrb /kopec, vrch/.
 28. Terezín – PZ z r.1830, NV 590 m, O – 144, D – 33. Podle hraběnky Marie Terezie, manželky Leopolda Krakovského.
 29. Krtov – PZ z r.1379, NV 558 m, O – 170, D – 40. Dvůr Krtův.
 30. Choustník – PZ z r.1282, NV 548 m, O – 435, D – 84. Jméno od kopce pokrytého houštím Chústník. Vesnice původně Chustnice. Na vrchu kopce /680 m/ zřícenina hradu, který patřil k největším v Čechách. R.1614 již pustý. V obci je zámek ze 17.stol., zde žila hraběnka Eleonora Kounicová, jíž Božena Němcová připsala Babičku.
 31. Skopytce – PZ z r.1368, NV 498 m, O – 161, D – 37. Původně Kopytce. Ves Kopytcovy rodiny. Odvozeno od slova kopyto.
 32. Chabrovice – PZ z r.1394, NV 453 m, O – 83, D – 19. Od jména Chabr.
 33. Krátošice – PZ z r.1250, NV 423 m, O – 123, D – 32. Ves lidí Kratochových. Kraťoch -člověk malého vzrůstu.
 34. Košice – PZ z r.1404, NV 450 m, O – 625, D – 144. Ves lidí Košových nebo Kochových.
 35. Želeč – PZ z r.1397, NV 471 m, O – 566, D – 140. Ze jména Želek.
 36. Radimovice u Želče – PZ z r. 1307, NV 482 m, O – 280, D – 82. Ves lidí Radimových. / S historií obce je možno se seznámit ve vývěsní skříňce u prvního radimovického domu, kde je i vyhlídka Na Močítku /.

Vysvětlivky: PZ – nejstarší písemný záznam o obci

NV – nadmořská výška

O – počet obyvatel v r.1970

D – počet domů v r.1970 

Radimovice u Želče se mohou pochlubit tím, co je dáno jen nemnoha místům, z okolí Radimovic je vidět více než 60 obcí Táborska.

 

roznled