Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Obecně závazné vyhlášky

Vyhlášky a zákony

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Název vyhlášky Účinnost
OZV č.3-2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 01.01.2022
OZV č. 2-2021 o místních poplatcích.pdf 23.06.2021
OZV č.3-2020 o poplatcích za odpady.pdf 31.12.2020
Nařízení obce č.1/2020.pdf 13.05.2020
OZV 1-2020 o odpadech.pdf 13.02.2020
OZV 1-2019 o nočním klidu.pdf 14.09.2019
OZV č.2-2011 Požární řád.pdf 15.12.2019
OOP - ÚP Radimovice u Želče.doc 14.05.2010
OZV 3-2010 - zrušující ÚP.doc 14.05.2010
OZV 1-2010 pravidla pro pohyb psů.doc 14.05.2010

OZV - 1-2008 dvouslož vodné Radimovice u Želče (3).doc

01.04.2008

OZV č. 2-2008 zrušující.doc 06.10.2008

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách