Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Obecně závazné vyhlášky

Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
OZV 1-2020 o odpadech.pdf 13.2.2020
OZV 2-2020 o místních poplatcích.pdf 13.2.2020
OZV č.3-2019 o odpadech.pdf   1.1.2020
OZV č.2-2019 o místních poplatcích.pdf   1.1.2020
OZV 1-2019 o nočním klidu.pdf 14.9.2019
OZV 1-2015 - odpady.pdf zrušena
OZV č.2-2011 Požární řád.pdf 15.12.2019
OZV 1-2011 o místních poplatcích.pdf 13.2.2011
OZV 4-2010 o místních poplatcích.pdf

zrušena

OOP - ÚP Radimovice u Želče.doc 14.5.2010
OZV 3-2010 - zrušující ÚP.doc 14.5.2010
OZV 2-2010 Systém odpady 2-2010.doc 14.5.2010
OZV 1-2010 pravidla pro pohyb psů.doc 14.5.2010

OZV - 1-2008 dvouslož vodné Radimovice u Želče (3).doc

1.4.2008

OZV č. 2-2008 zrušující.doc 6.10.2008
OZV č. 1-2004 Požární řád obce.pdf zrušena
Obecně závazná vyhláška č.2/2003 o místních poplatcích

zrušena

Vyhláška č. 1/97

zrušena

Obecně závazná vyhláška č. 3/01, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Radimovice u Želče a systém nakládání se stavebním odpadem

zrušena

Obecně závazná vyhláška č. 1/94

zrušena

Obecně závazná vyhláška č.1/01 o zabezpečení veřejného pořádku a udržování čistoty na území obce Radimovice u Želče

zrušena

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách