Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Radimovice u Želče

2. Důvod a způsob založení

Obec Radimovice u Želče (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. 

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Mateřská škola
Sbor dobrovolných hasičů
Tělovýchovná jednota Sokol

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Radimovice u Želče
  Radimovice u Želče 40
  390 02 Tábor

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Radimovice u Želče
  Radimovice u Želče 40
  390 02 Tábor

 • 4.3 Úřední hodiny

  podatelna: po - pá - 8:00 hod. - 11:00 hod.                                                                     starosta:    středa - 16:00 hod. - 18:00 hod. 
  ostatní dny dle telefonické domluvy (724180160)

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 380 120 569
  mobilní telefon: 724 180 160

 • 4.5 Čísla faxu

  380 120 569

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.radimoviceuzelce.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  starosta@radimoviceuzelce.cz
  ou@radimoviceuzelce.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  kqta9x9

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 3727301/0100

6. IČ

00252751

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Nebyly zatím žádné informace požadovány.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Vyhledat v textu

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

Akce v regionu

Divadlo, pro děti, sport, výstava a další akce

Návštěvnost stránek

141114